Mer om våld och övergrepp

Print Friendly, PDF & Email

Man kan göra någon illa på många olika sätt, till exempel genom att

– slå
– sparka
– knuffa
– låsa in
– kasta saker på någon
– ta stryptag
– skrämma
– hota
– hindra att någon får mat
– hålla någon vaken fast man behöver sova
– hela tiden klaga på någon eller kalla den för fula ord

Våld kan vara mot kroppen eller mot själen. Våld kan också vara att förstöra någons saker eller skada någons husdjur.

Våld kan också vara att någon RÖR DIG på ett sätt som du inte vill, eller som du tycker är obehagligt. Till exempel att:

– någon hotar dig och på så sätt tvingar dig att göra sådant du inte vill
– någon tvingar dig att göra något med deras kropp som du inte vill
– någon gör saker med din kropp som du inte vill
– någon tvingar dig att göra saker med din egen kropp som du inte vill
– du tvingas att titta på när några har sex
– du tvingas att se på porrfilm

Ibland krävs det varken hot eller våld för att tvinga någon till sex. Om den som tvingar har makt över den andra personen så behövs det sällan hot eller våld. Att ha sex med ett barn är alltid våldtäkt.

Enligt lagen är det inte tillåtet att använda någon typ av våld mot någon annan. Händer det kan man ringa till polisen eller ta kontakt med en annan vuxen. Om du vill läsa mer om vad du kan göra så klicka på länken Vad kan jag göra för att vara säker?