Frågor och fakta

Print Friendly, PDF & Email

Ställ en fråga till oss (länk e-post)

Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna som ställs till jourtelefonen på Kvinnojouren Borås.

Fråga: Hur kan ni hjälpa mig?
Svar: Kvinnojouren Borås erbjuder:dockhus

  • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt även för våldsutsatta män (då i en extern lägenhet).
  • Juridisk rådgivning, till exempel i samband med vårdnadstvister, rättegång, bodelning och liknande.
  • Stödsamtal (per telefon eller vid besök).
  • Råd och stöd i samband med polisanmälan, sjukhusbesök, kontakter med socialen etc.
  • Krisbearbetande samtal för personer som lever i eller som lämnat ett våldsamt förhållande eller utsatts för sexuella övergrepp i nära relation.
  • Förmedling av kontakter med advokater och andra stödfunktioner

 

Fråga: Min väninna blir misshandlad. Vad ska jag göra?

Svar: Om du har en vän, släkting, arbetskamrat eller annan bekant som du vet eller misstänker är utsatt för våld eller hot i en nära relation kan du vända dig till Kvinnojouren Borås för att få stöd och råd om hur du kan hantera situationen. Vi kan också ge praktiska tips om hur du kan hjälpa den här personen att sätta sig i säkerhet.
Några av de viktigaste sakerna att tänka på är att personen känner att hon har ditt helhjärtade stöd, samt att du inte ger henne ytterligare skuldkänslor genom att säga att hon ”borde” lämna sin partner. Det är svårt att veta att någon man bryr sig om far illa, men den personen måste ges utrymme att hantera situationen i sin egen takt.
Fråga: Mitt barn har bevittnat när min partner misshandlar mig. Vad ska jag göra?

Svar: I Borås finns det en verksamhet som heter Utväg. Utväg jobbar med alla som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation: psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Utväg arbetar med individuella samtal och gruppverksamhet för barn, kvinnor och män. Arbetet syftar till att motivera till förändring samt att ge stöd och råd i olika situationer. Läs mer på: www.utvag.com

Fråga: Hur blir man ideell jourkvinna?

Svar: Alla kvinnor och tjejer kan höra av sig för att bli ideell jourkvinna hos Kvinnojouren Borås verksamhet. Det finns ideella jourkvinnor som har egen erfarenhet av misshandelsförhållanden, men absolut inte alla. Om man har denna erfarenhet så är det viktigt att man har bearbetat sina egna upplevelser innan man börjar som jourkvinna.
Inga förkunskaper behövs när man söker till oss. Hör av dig så berättar vi mer om vad det innebär att vara ideell jourkvinna hos oss! Ring 033-41 02 15 eller mejla till kvinnojouren.boras@telia.com.

Fråga: Vem driver Kvinnojouren Borås?

Svar: Kvinnojouren Borås är en partipolitiskt obunden ideell förening som bildades 1981. Läs om organisationen under fliken ”Om oss”.

Fråga: Vi vill komma på studiebesök. Hur gör vi?

Svar: Kvinnojouren Borås tar gärna emot studiebesök.
Kontakta oss via vår jourtelefon, 033-41 02 15 eller mejla till vår expedition, kvinnojouren.boras@telia.com