Fakta och myter

Print Friendly, PDF & Email

barnstolMyter och fakta om våld i nära relation
Våldet i nedanstående exempel beskrivs som att en man är förövare och en kvinna offer, men det är viktigt att betona att dessa mekanismer gäller oavsett kön!

Myt: Misshandlaren är oftast invandrare, socialt utstött eller alkoholist.

Fakta: Det finns inga studier som stödjer detta påstående. Gruppen män som misshandlar innehåller så många olika personlighetstyper att de inte skiljer sig från den manliga normalbefolkningen. Våld i nära relation förekommer i alla sociala skikt och det enda som skiljer män som misshandlar från män som inte misshandlar är våldet.

Myt: Den som misshandlar kan inte kontrollera sin aggressivitet.

Fakta: Den som misshandlar slår sällan spontant i vredesmod. Mannen väljer ut tillfället när han ska misshandla kvinnan, nämligen när de är ensamma, utan vittnen. Detta innebär att den farligaste platsen för en kvinna att vistas i är hemmet.

Myt: Kvinnan provocerade mannen.

Fakta: Diskussioner om kvinnors provokationer före en misshandel innebär att man ger henne skulden och fråntar mannen ansvaret för våldet. Det finns dock ingen provokation som ger någon rätt att misshandla någon annan.

Myt: Misshandlade kvinnor väljer att stanna hos misshandlaren.

Fakta: Att bli slagen av den man älskar och är beroende av är en oerhört kränkande upplevelse. Partnern är inte bara den som slår kvinnan, utan det kan även vara den som ger henne kärlek och omsorg, tröstar henne och sköter hennes skador. Kontrasterna mellan partnerns omsorg och värme och dennes misshandel och slag gör att kvinnan kan ha svårt att ta sig ur relationen. Ett annat skäl till att hon inte går direkt är rädslan inför vad han ska göra om hon försöker lämna honom.

Myt: Det är endast vissa kvinnor som blir slagna. Misshandlade kvinnor är masochister som söker sig till män som misshandlar.

Fakta: Alla slags kvinnor kan utsättas för misshandel eftersom våld förekommer i alla samhällsklasser. Att misshandlade kvinnor lider av någon form av upprepningstvång och söker sig till våldsamma män går inte att bekräfta med den forskning som finns på området. Att peka på våldsoffret och hennes särskilda personlighet är vanligt när det gäller sexuella brott som incest, våldtäkt och kvinnomisshandel. Det är ett sätt att göra våldsoffret medskyldigt.