Mänskliga rättigheter

Print Friendly, PDF & Email

plush-bear-mom-1057209-1279x1918Här är några exempel på sådant som alla människor har rätt till:

– att bli behandlad med värdighet och respekt.
– att slippa psykisk och fysisk misshandel.
– att få sina rättigheter tillgodosedda och förhandlade innan förhållandet kan avslutas.
– att äga sina tankar och känslor.
– att ärligt och uppriktigt tala om för sin partner vad man tänker och känner, även om partnern har andra uppfattningar, utan att bli straffad för det.
– ett eget liv utanför relationen.
– att fortsätta att växa och utvecklas.
– att tala öppet om och försöka reda ut missförhållanden i relationen.
– att avsluta förhållandet om man så vill.

Kom ihåg att din partner har samma rättigheter som du själv.

Här kan du läsa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/