Vanliga mönster för våld i nära relationer

Print Friendly, PDF & Email

Vleksakeråld i nära relationer
Våld i nära relation kan vara av olika art: till exempel fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Alla typer av våld behöver inte finnas med för att beskriva våldet.

Här nedan finns några vanliga mönster vid våld i nära relationer.

Isolering: Det finns ofta ett mönster i förövarens sätt att agera och hen förmår på olika vis offret att tillbringa mer tid i hemmet och att minska kontakten med sin omgivning.

Relationen präglas av växling mellan våld och värme.

Total kontroll: Förövaren kan ta allt mer kontroll över offrets liv, till exempel genom att läsa i telefonen och/eller avkräva rapport om allt vad offret har gjort.

Sexuell drivkraft: Misshandeln slutar ofta med ett samlag, vilket egentligen är en våldtäkt.

 

Varför stannar offret kvar?: Offret känner ofta en ambivalens till att lämna relationen. Självbilden förändras med tiden i en destruktiv relation och känslor av egen skuld och skam väcks hos offret. Man behöver inte vara fysiskt inlåst för att vara fast i ett förhållande. Rädsla, psykisk och fysisk utmattning gör att man inte orkar ta sig ur förhållandet. Därför behövs hjälp och stöd med att reda ut situationen.