Kontakt

Print Friendly, PDF & Email

Kvinnojouren Borås

Telefon: 033- 41 02 15
telefontider:
måndag-fredag: 8-12 och 13-21
lördag och söndag 9-18.

Övrig tid: ring 112 för att tala med
polisen eller sociala jouren.

eller e-post: info@kjboras.se

Tjejjouren Magnolia

Vi har en chatt för tjejer som vill parta med någon som gärna lyssnar till dem. Ingen fråga är för stor eller liten och vi lyssnar till både problem, jobbiga situationer och helt andra funderingar.

Vi på Magnolia har tystnadslöfte och du kan vara helt anonym i kontakten med oss. Vi är helt vanliga tjejer som finns här för att lyssna på dig och för att ta dig på allvar.

Här kan du läsa mer om oss: http://magnolia.tjejjouren.se

och här är vår mejladress: info@tjejjourenboras.se

Nationella kvinnofridslinjen: telefon dygnet runt 020-50 50 50. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Öppet både för den som är utsatt för hot och våld och för vänner och anhöriga. Där kan man också alltid få tolk vid samtalen om det behövs.