Länkar

Print Friendly, PDF & Email

BRIS – www.bris.se

Brottsoffermyndigheten – www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsofferjouren Västra Götaland – www.brottsofferjouren.se/startsida

Cause of Death – woman – www.causeofdeathwoman.com/sv

Killfrågor, chatt för unga killar: www.killfragor.se

Kvinnofridslinjen Stödtelefon – www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnojourer i Väst – www.kvinnojourerivast.se

Män för jämställdhet: www.mfj.se

NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid – www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken

Polisen, informationssida om våld i nära relation – polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Brott-i-nara-relationer

RFSU, informationssida om partnervåld – våld i nära relationer – www.rfsu.se/sv/Sex–relationer/Vald-och-overgrepp/Partnervald

RFSL Brottsofferjour – www.rfsl.se/brottsoffer

Rikskriscentrum – riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer: rikskriscentrum.se

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – www.roks.se

Socialstyrelsen, Våld i nära relationer – http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer

Terrafem, Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld – www.terrafem.org

Tjejjouren Magnolia http://magnolia.tjejjouren.se/

Unizon (f d SKR, Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund) – www.unizon.se

Utväg Södra Älvsborg – www.utvag.com

Utväg Skaraborg – www.utvag.se

Utväg Göteborg – goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:Gbg.Enh.Krismottagning.Utv

VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation – www.valdinararelationer.se/vkv

WHO, Worlds report on violence and health, Kapitel 4 – Violence by intimate partner – www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en