Historik

Print Friendly, PDF & Email

dockhusI slutet av 1970- och början av 1980-talet stod det klart att många kvinnor utsattes för manligt våld och att samhället inte uppmärksammade detta problem i någon större utsträckning. Därför slöt sig enskilda kvinnor samman för att kunna erbjuda utsatta kvinnor hjälp och stöd. Ett tjugotal engagerade kvinnor började arbeta för att starta en kvinnojour i Borås.
Kommunen erbjöd lokaler och stöttade verksamheten ekonomiskt. Hösten 1981 kunde Kvinnojouren Borås öppna sina dörrar och börja bedriva jourverksamhet. Man gav kvinnor stöd och hjälp i akuta nödsituationer vid till exempel misshandel och/eller våldtäkt. Man arbetade för att sprida kunskap om kvinnomisshandel, sexuellt våld och dess orsaker. Kvinnojouren Borås har vuxit under åren och även flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler.
Kvinnojouren Borås blev 2006 medlem i SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Vid årsskiftet 2014/2015 bytte SKR namn till Unizon, vilket betyder att vi nu ingår i Unizon.