Kontakt

Print Friendly, PDF & Email

Kvinnojouren Borås

Telefon: 033- 41 02 15
telefontider:

måndag-fredag: 8-12 och 13-21
lördag och söndag 9-18.

Övrig tid: ring 112 för att tala med polisen eller sociala jouren.

eller e-post: info@kjboras.se

Tjejjouren Magnolia
magnolia.tjejjouren.se kan du chatta anonymt på onsdagar kl 19-21.

Nationella kvinnofridslinjen: telefon dygnet runt 020-50 50 50. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Öppet både för den som är utsatt för hot och våld och för vänner och anhöriga. Där kan man också alltid få tolk vid samtalen om det behövs.