Siffror och fakta om vår verksamhet

Print Friendly, PDF & Email

Under 2016 tog vi totalt emot 32 kvinnor som boende på kvinnojouren. De stannade olika länge, men sammanlagt blev antalet boendenätter 2 550 under hela året.

Antalet barn som vi tog emot under 2016 var 46, och det totala antalet nätter för dem blev 4 265. Barnen vistades hos oss tillsammans med sina mammor.

Under 2016 tog vi emot kvinnor och barn från 22 kommuner i Sverige.

De som bodde hos oss kom från 14 olika länder, inklusive Sverige.

Kvinnojouren Borås ger också stöd till personer som inte bor på jouren. Under 2016 gavs 95 stödsamtal till personer vid besök på jouren och 226 stödsamtal per telefon.

Under vistelsen på Kvinnojouren Borås erbjuder vi bland annat:

  • Skydd, stöd och krisbearbetning
  • Vuxensamtal och barnsamtal, där personalen utgår från den enskildas situation och behov. Personalen strävar efter att hitta kvinnans resurser, motivera och stärka till att ta eget ansvar, göra egna val och gå vidare i sitt liv.
  • Barnverksamhet med barnsamordnare.
  • Råd och stöd i vardagssituationer, av de boendestödjare som finns anställda på jouren. De hjälper både kvinnor och barn att komma igång med meningsfulla aktiviteter.
  • Ekonomisk rådgivning av en ideell jourkvinna.
  • Helgaktiviteter som leds av volontärer, ideella jourkvinnor. Detta är huvudsakligen aktiviteter som är tänkta att sätta lite guldkant på tillvaron och planeras tillsammans med de boende. Därför varierar aktiviteterna beroende på de boendes intressen, barnens ålder och liknande, men det kan röra sig om sådant som att göra en utflykt med fika, baka tillsammans, spela spel, gå på restaurang och mycket annat.