Värdegrund och Vision

Print Friendly, PDF & Email

penslar

Kvinnojouren Borås tillhör Unizon (det som tidigare hette SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund).
Här kan du ladda hem Unizons värdegrund och policy som pdf.

Unizons vision
Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för en strukturell ojämställdhet.
Att arbeta för jämställdhet på flera plan är alltså en förutsättning för att stoppa våldet som drabbar kvinnor för att de är kvinnor.
Föreställningar kring vad som anses vara ”kvinnligt” eller ”manligt” påverkar och begränsar våra handlingar och vår förståelse av oss själva, och är en del av ojämställdheten. Unizon utgår från att vi inte föds in i våra könsroller, utan att synen på kvinnor och män går att förändra. Vi tror att det är nödvändigt för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld.