Vi kan hjälpa dig

Print Friendly, PDF & Email

Skyddat boende
På vårt skyddade boende finns det plats för kvinnor och deras barn. Boende till funktionshindrade kan erbjudas inom fastigheten.
Kvinnojouren Borås hyr även några lägenheter. Där finns det möjlighet att förutom kvinnor och barn även ta emot kvinnor med sällskapsdjur eller män som är utsatta för våld i nära relation.
Utöver skyddat boende erbjuder vi stödsamtal och andra stödåtgärder, även vid enskilda besök och telefonsamtal.

Vi har också verksamhet för barnen som bor hos oss, både barnsamtal och barnaktiviteter med vår personal.