Välbesökt föreläsning om människohandel

Print Friendly, PDF & Email

I kväll föreläste Simon Häggström om Människohandel – vår tids slavhandel för omkring 100 åhörare. Han berättade om sina erfarenheter som kriminalinspektör. Han berättade om hur prostitutionen ser ut i Sverige i dag. Bland annat lyfte han fördelarna med den sexköpslag som finns i Sverige. Han ser ett tydligt samband mellan pornografi och prostitution, och poängterar vikten av att ta ställning mot pornografin.

Det fanns också möjlighet att köpa Simon Häggströms böcker Skuggornas lag och Nattstad.

Föreläsningen ägde rum på Norrbyhuset och arrangerades av Kvinnojouren Borås, Tjejjouren Magnolia och Norrbyhuset.